Helpe / FAQ

Algemeyn

Wat is Amikumu?

Amikumu is en äpp, dee dy helpt lüde dichtby to vinden üm dyne språken to spreaken. Eks. kanst du up reisen med spreakers van spaansk, fransk or elke ander lokale språke tosamenkoamen.

Funktionen

Woans funktioneert dat?

  1. Maak en konto per hand or via Facebook.

  2. Söök uut wat vöär språken du sprikst un up wat vöär en level. Unse databank het öäver 7000 språken (inklusive 100+ gebäärdenspråken).

  3. Skryv en eygen name un en beskryving vöär elke språke, dee du sprikst.

  4. Filter de liste med de minsken in de ümgeaving un vind de 100 lüde, dee dyn(e) wunskspråke(n) spreaket.

  5. Kontakteer ander lüde vöär en tosamenkumst!

Is dat gratis?

Jo.

Öäver wat vöär platformen kan ik Amikumu bruken?

Amikumu is togänglik öäver Android (OS 4.0.3) un iOS 9.1 (iPhone 4S, iPad 2+).

Seakerheid

Köänet ander lüde altyds eksaktement seen, woneam ik bin?

Dyn privaatsfäär un seakerheid sint heyl belangryk vöär uns. Sodännig skal Amikumu nimmers precise positionen vastholden or ander lüde wysen.

Woans kan ik seaker weasen, dat vremde lüde my nich kontakteren köänet?

Kanst du nich, man Amikumu het en blokkeerfunktioon. Woneyr du en bruker blokkeerst, kan dee dy nich meyr seen or kontakteren.

Gemeynskap

Is Amikumu opensource?

By Amikumu sint wy opensource-vründlik. Jammer is man, dat opensource upstunds nich vöär uns organisatioon past. Lykerveal söket wy nå möäglikheiden unsen kode opensource to maken, woneyr uns dücht, dat dit vöär uns funktioneert.

Kan ik Amikumu öäversetten?

Jo, du kanst helpen Amikumu to öäversetten nå dyn språke hyr.

Wat bedüüdt Amikumu?

Amikumu bedüüdt "med vründen en gode tyd hebben" in esperanto.

Woans kan ik helpen?

Wy sint altyds blyd öäver kommentaren, meld dy sodännig an vöär unse netbreevliste, or volg uns up FacebookTwitter un VK üm informeerd to blyven.

Vöär meyr vrågen, kontakteer uns up help@amikumu.com