Kosten

Non-profit
10€ prys vöär dat uprichten (den eyrsten månd inbegreapen)
4€ vöär elken månd ekstra (mut vöäraf betaald warden)
Kommerciel
20€ prys vöär dat uprichten (den eyrsten månd inbegreapen)
10€ vöär elken månd ekstra (mut vöäraf betaald warden)
De prysen boaven geldet vöär reklame in eyn enkele språke. Vöär elke språke meyr mutst du måndlik 4€ betalen. Dat givt neyne ekstrakosten vöär dat uprichten.

Wodännig geit dat köypen?

Stüür uns en netbreev to nå [email protected] med de details boaven vöär elke språkreklame.
* Dat köypen van reklame is alleyn up ingelsk un esperanto möäglik.

(Vor)sammelbåre emblemen in de äpp

En (vor)sammelbår embleem in de äpp, wat up dat brukerprofil updükert. Perfekt vöär reklame van groute tosamenkumsten, språkfestivals or seminaren un vöär dat geaven van ekstrabelounings vöär dat deylneamen an events.

Dyn embleem!

Kosten

200€

Wodännig geit dat köypen?

Stüür uns en netbreev to nå [email protected] vöär meyr informationen.