Náklady

Neziskovky
10€ zřizovací poplatek (zahrnuje první měsíc)
4€ každý další měsíc (musí být zaplaceno předem)
Reklama
20€ zřizovací poplatek (zahrnuje první měsíc)
10€ každý další měsíc (musí být zaplaceno předem)
Výše uvedené ceny předpokládá, že váš inzerát je cílený pouze na jeden jazyk. Pro každý další jazyk je navíc poplatek 4€ za měsíc. Neexistují žádné další poplatky za nastavení.

Jak nakupovat

Prosím napište nám na [email protected] s výše uvedenými údaji pro každý jazyk reklamy.
* Všechny nákupy reklamy musí být provedeny buď v angličtině nebo Esperantu.

Sběratelské odznaky v aplikaci

Sběratelské odznaky, které se objeví v aplikaci u profilu uživatele. Ideální pro propagaci velkých setkání, jazykových festivalů nebo seminářů a pro další odměnu za účast.

Váš odznak!

Náklady

200€

Jak nakupovat

Prosím napište nám na [email protected] pro další informace.